جواد غلامرضایی تنها باران از سنگ می گذرد وچشمانت

متن دلخواه / اچ تی ام ال

اکنون آنلاین است.
اینجانب جواد غلامرضاییمتولد ابرم روستایی چسبیده به اسمان دارای دو مجموعه شعر با نام های بکورش سال 83و این تمساح هایی که از چشمانم می ریزند سال 86 که از سوی نشر روزگار منتشر گردیدند وعلاوه بر کار تحقیقی /تالیفی فصلی بر ادبیات مشروطه که چند سالی می شود که زمانمان را گرفته چند مجموعه داستان وشعر هم دارم که یکی ازآنه با عنوان سر مترسک هم کلاه می گذارم از سوی نشر شاملو روانه بازار کتاب گردیددانشجوی مدیریت هستم و...

امتیاز

امتیاز شما

گروه های ادبی

دوستان ادبی

آخرین فعالیتهای ادبی در سایت